Hvis du skal bruge en nginx server, kan det være en god ide at bruge docker til dette.

Først start en nginx container.

user@work01:~$ sudo docker container run --publish 80:80 --detach nginx

For at få en shell på containeren skal du bruge exec kommandoen som vist her.
Først skal vi lige finde det id vi skal bruge. Derefter docker exec -it for at få en shell.

user@work01:~$ sudo docker container list
CONTAINER ID  IMAGE   COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS                NAMES
1376cfbe580c  nginx   "/docker-entrypoint.…"  2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp  flamboyant_morse

user@work01:~$ sudo docker exec -it 1376cfbe580c /bin/sh 
# 

Loading

By Admin

Author: Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *