Bash hackers Wiki

Shell variabler

Shell/Bash variabler er data som er gemt af Bash eller Operativsystemet.  Disse kan bruges i script. 

Her er en list over de mest brugte. Du kan se hele listen her

BASH_ARGV0

Variable:
Type:
Sat af bash

BASH_ARGV0
Tekststreng
Nej

Siden: 5.0
Kun-Læs: Nej
Default: 60

Udvides til navnet på den shell eller shell-scriptet – som den særlige parameter $ 0 gør. Overskriver du BASH_ARGV0 bevirker det, at værdien tildeles $0

HOSTNAME

Variable:
Type:
Sat af bash

HOSTNAME
Normal variable
ja

Siden: Ukendt
Kun-Læs: Nej
Default: 

Sættes automatisk til hostnavnet på maskinen.

MAILCHECK

Variable:
Type:
Sat af bash

MAILCHECK
Normal variable
Nej

Siden: Ukendt
Kun-Læs: Nej
Default: 60

MAILPATH

Variable:
Type:
Sat af bash

MAILPATH
Normal variable
Nej

Siden: Ukendt
Kun-Læs: Nej
Default: System sat.

PATH

Variable:
Type:
Sat af bash

PATH
Normal variable
ja

Siden: Ukent
Kun-Læs: Nej
Default: System sat.

Path for systemet. Bruges når der skal startes et program eller kommando.

 

PS0

Variable:
Type:
Sat af bash

PS0
Normal variable
ja

Siden: 
Kun-Læs:
Default: 

 

Udvidet og vist af interaktive skaller efter at have læst en komplet kommando, men før den blev udført.

PS1

Variable:
Type:
Sat af bash

PS1
Normal variable
ja

Siden: 
Kun-Læs:
Default: 

Værdien af denne parameter udvides og bruges som den primære promptstreng.

PS2

Variable:
Type:
Sat af bash

PS2
Normal variable
ja

Siden: 
Kun-Læs:
Default: 

Værdien af denne parameter udvides som med PS1 og bruges som den sekundære promptstreng

PS3

Variable:
Type:
Sat af bash

PS3
Normal variable
ja

Siden: 
Kun-Læs:
Default: 

Værdien af denne parameter bruges som prompt for select -kommandoen.

PS4

Variable:
Type:
Sat af bash

PS4
Normal variable
ja

Siden: 
Kun-Læs:
Default: 

Værdien af denne parameter udvides som med PS1, og værdien udskrives, før hver kommando Bash vises under et eksekveringsspor. Det første tegn i PS4 replikeres flere gange efter behov for at angive flere niveauer af indirektion.

TIMEFORMAT

Variable:
Type:
Sat af bash

TIMEFORMAT
Normal variable
ja

Siden: 
Kun-Læs:
Default: 

%% a literal % (percent tegn)
%[p][l]R Gået tid i sekunder
%[p][l]U Antal CPU sekunder bruger i user mode.
%[p][l]S Antal CPU sekunder brugt på system mode
%P CPU procenter, udregnet som (%U + %S) / %R

Værdien af denne parameter bruges som en format streng, der angiver, hvordan tids oplysningerne der er præfikseret med det tids reserverede ord, skal vises.

Kilde

Loading