tune2fs din harddisk.

tune2fs er et program som bruges til at ændre på måden OS bruger disken på.

En af de ting du kan ændre er reserveret plads.

Selve kernel reservere normal 5% af disken til kernel ting. Det kan ændres hvis du har en stor disk.

Her sætte vi den til 1% af disk pladsen.

$ sudo tune2fs -m 1 /dev/sda1

For at give en disk et navn bruges parameteren -L

$ sudo tune2fs -L /dev/sda1 volumenavn

Liste over indholdet af filsystemets superblok, inklusive de aktuelle værdier for de parametre, der kan indstilles via tune2fs.

$ sudo tune2fs -L /dev/sdb1
tune2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: /
Filesystem UUID: 6e3abebc-6552-41b6-b6a8-c03d9814f41f
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype osv..osv...
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: user_xattr acl
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 31260672
Block count: 125026560
Reserved block count: 6251328
Free blocks: 95107554
Free inodes: 30602059
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Group descriptor size: 64
Reserved GDT blocks: 1024
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 8192
Inode blocks per group: 512
Flex block group size: 16
Filesystem created: Sun Mar 31 18:05:38 2019
Last mount time: Sat Feb 29 22:09:42 2020
Last write time: Sat Feb 29 22:09:41 2020
Mount count: 369
Maximum mount count: -1
Last checked: Sun Mar 31 18:05:38 2019
Check interval: 0 (<none>)
Lifetime writes: 6770 GB
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 32
Desired extra isize: 32
Journal inode: 8
First orphan inode: 30260811
Default directory hash: half_md4
Directory Hash Seed: ec6b11ff-38e7-47c7-88e3-0f99278e8c8e
Journal backup: inode blocks
Checksum type: crc32c
Checksum: 0x8b564dfd

Der er også mulighed for at ændre hvor tit disken bliver checket ved mount. Du kan se at min disk her har være mounted 369 gange.
Hvis mount count er større en Maximum mount count så vil disken blive checket ved næste boot.

-c max-mount-counts (Juster antallet af mount af disken, hvorefter filsystemet kontrolleres af e2fsck.)

-C mount-count. (Sætter antal gange disken har været mounted.)

-u Sætter brugeren som kan bruge af den reserveret plads.

-U Sætter UUID på disken. Formatet er c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16

-o mount optioner.

  • debug
  • user_xattr
  • acl
  • uid16
  • journal_data
  • nobarrier

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar