timeout kommandoen.

timeout kommandoen er rigtig smart. Den med den kan du specificere hvor lang tid en kommando eller et program må køre.

Den kaldes som vist her

timeout [OPTION] DURATION COMMAND [ARG]…

Her vil den lave ping i 5 sekunder og stoppe.

$ timeout 5s ping google.com

Der er mulighed for at beskrive hvilken metode som skal bruges for at stoppe den program som køre.

-k, --kill-after=DURATION

Her vil den udskrive log fra syslog i 5 sekunder og stoppe.

$ timeout 8s tail -f /var/log/syslog
Dec 17 10:54:01 minuser-pc CRON[31044]: (barman) CMD ([ -x /usr/bin/barman ] && /usr/bin/barman -q cron)
Dec 17 10:54:20 minuser-pc etcd[4299]: store.index: compact 1693530
Dec 17 10:54:20 minuser-pc etcd[4299]: finished scheduled compaction at 1693530 (took 963.165µs)
Dec 17 10:54:55 minuser-pc microk8s.daemon-apiserver[4684]: E1217 10:54:55.720535    4684 watcher.go:214] watch chan error: etcdserver: mvcc: required revision has been compacted
Dec 17 10:55:01 minuser-pc CRON[31493]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 17 10:55:01 minuser-pc CRON[31494]: (root) CMD (if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ] && [ -d "$(grep '^[[:space:]]*[^#]*[[:space:]]*WorkDir' /etc/mrtg.cfg | awk '{ print $NF }')" ]; then mkdir -p /var/log/mrtg ; env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg 2>&1 | tee -a /var/log/mrtg/mrtg.log ; fi)
Dec 17 10:55:01 minuser-pc CRON[31495]: (barman) CMD ([ -x /usr/bin/barman ] && /usr/bin/barman -q cron)
Dec 17 10:56:01 minuser-pc CRON[32089]: (barman) CMD ([ -x /usr/bin/barman ] && /usr/bin/barman -q cron)
Dec 17 10:57:01 minuser-pc CRON[32540]: (barman) CMD ([ -x /usr/bin/barman ] && /usr/bin/barman -q cron)
Dec 17 10:58:01 minuser-pc CRON[602]: (barman) CMD ([ -x /usr/bin/barman ] && /usr/bin/barman -q cron)

Kør Linux-kommandoer ved hjælp af timelimit-program

$ sudo apt install timelimit

$ timelimit -t10 tail -f /var/log/pacman.log

Bemærk, at hvis du ikke specificerer argumenter, bruger Timelimit standardværdierne: warntime = 3600 sekunder, warnsig = 15, killtime = 120 og killsig = 9.

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar