Sådan indstilles farver til ls kommandoen.

Hvis du som jeg er farveblind (jeg har selv store problemer med rød) og kan ikke se nogle farver fordi farven er forkert eller baggrundsfarven ikke passer med tekst farven, Har jeg et tip til dig.

Hvis du som jeg bruger meget tid i en shell som bash. Og kan ikke rigtigt se teksten for nogle bestemte farver, har jeg en løsning til dig.

Du kan som en start bruge kommandoen dircolors

Her kan du se en lang liste over filtyper og nummerkoder for standardfarve, som jeg vil forklare, hvordan du selv kan oprette.

~$ dircolors
LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:';
export LS_COLORS

For at samle din egen liste skal vi kende listen over farvekoder og filtypekoder, der bruger de samme numeriske farvekoder som i din Bash-prompt.

Nedenunder kan du finde en liste over farvekoder for forgrundsteksten

● Black: 30
● : 31
● Green: 32
● : 33
● Blue: 34
● Purple: 35
● Cyan: 36
● White: 37

Tænde/slukke farver for kommandoen
Farverne på ls-kommandoer defineres i bash som alias. Kør kombinationen af følgende alias og grep-kommando for at finde bash shell-alias, der bruges til farver.

$ alias | grep ls
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'

Her i output finder du listen over alias, der bruges mod kommandoen ls.

Kør nu kommandoerne nedenfor for at fjerne alias med unalias-kommandoen.

$ unalias ls
Eller bare kør følgende ls for at slå farverne fra.
$ ls --color=none

Så bliver der ikke brugt farver.

For at få farver tilbage bruges alias kommandoen som vist her.

alias ls='ls --color=auto'

 

Author: Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar