Program PID hvad er det ?.

 

https://www.bogotobogo.com/Linux/linux_process_and_signals.php

 

Vi får følgende svar på ps -ef

UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root     1   0 0 2010 ?    00:01:48 init 
root   21033   1 0 Apr04 ?    00:00:39 crond
root   24765   1 0 Apr08 ?    00:00:01 /usr/sbin/httpd

Hver proces tildeles et unikt nummer, proces identifikator (PID). Det er et helt tal mellem 2 og 32.768. Når en proces startes, genstarter tallene fra 2, og nummeret 1 er typisk forbeholdt init-processen som vist i ovenstående eksempel. Processen # 1 styrer andre processer.

Når vi kører et program, bliver koden, der udføres, gemt i en diskfil. Generelt kan en Linux-proces ikke skrive til hukommelsesområdet. Området er beregnet til at holde programkoden, så koden kan lægges i hukommelsen som skrivebeskyttet (så den kan sikkert deles).

Systembibliotekerne kan også deles. Derfor er der kun brug for en kopi af printf () i hukommelsen, selvom der er mange programmer, der kalder det.

Når vi kører to programmer, er der variabler, der er unikke for hvert program, i modsætning til de delte biblioteker, er disse i separat dataplads for hver proces, og de kan normalt ikke deles. Med andre ord har en proces sin egen stakplads, der anvendes til lokale variabler. Det har også sine egne miljøvariabler, som vedligeholdes af hver proces. En proces skal også have sin egen programtæller, en oversigt over, hvor den er kommet i dens udførelse (execution thread – mere på Linux pthread).

Proces tabel

Processetabellen beskriver alle de processer, der aktuelt er indlæst. PS-kommandoen viser processerne. Som standard viser det kun processer, der opretholder forbindelse til en terminal, en konsol, en serielinie eller en pseudoterminal. Andre processer, der kan køre uden kommunikation med en bruger på en terminal, er systemprocesser, som Linux administrerer delte ressourcer. For at se alle processer bruger vi -e mulighed og -f for at få fuld information (ps -ef).

Systemprocesser

Her er STAT-output fra ps:

$ ps -ax
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
  1 ?    Ss   1:48 init [3]
  2 ?    S<   0:03 [migration/0]
  3 ?    SN   0:00 [ksoftirqd/0]
 ....
 2981 ?    S<sl 10:14 auditd
 2983 ?    S<sl  3:43 /sbin/audispd
 ....
 3428 ?    SLs  0:00 ntpd -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g
 3464 ?    Ss   0:00 rpc.rquotad
 3508 ?    S<   0:00 [nfsd4]
 ....
 3812 tty1   Ss+  0:00 /sbin/mingetty tty1
 3813 tty2   Ss+  0:00 /sbin/mingetty tty2
 3814 tty3   Ss+  0:00 /sbin/mingetty tty3
 3815 tty4   Ss+  0:00 /sbin/mingetty tty4
.....
19874 pts/1  R+   0:00 ps -ax
19875 pts/1  S+   0:00 more
21033 ?    Ss   0:39 crond
24765 ?    Ss   0:01 /usr/sbin/httpd

 

 

process Pid

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar