parted

parted

Brug

Klargøre diske inden brug.

Parametre

Ingen.

Eksempler

$ sudo parted
GNU Parted 3.2
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
Som du kan se kikker den på /dev/sda hvilken er første disk i systemet. For at se partitioner bruges en kommando som hedder print som vist her. Den viser os der er 3 partioner første er en ntfs boot på 105 Mb og en ntfs på 1999 Gb. samt en diag. Der er et normal windows 10 setup på en disk.
(parted) print                              
Model: ATA ST2000DM001-9YN1 (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 106MB  105MB  primary ntfs     boot
 2   106MB  2000GB 1999GB primary ntfs
 3   2000GB 2000GB 891MB  primary ntfs     diag
For ar slette disse for at gøre plads til linux installation bruges kommandoen rm.
(parted) rm 3
(parted) rm 2
(parted) rm 1
(parted) quit
Disken er nu klar til installation så vi skriver quit for at afslutte gparted programmet. Og du kan nu boot på en usb installation disk for at installere linux. gparted har mange muligheder for at ændre på diske. Du kan se hele oversigten her.
(parted) h 
align-check TYPE N check partition N for TYPE(min|opt) alignment
help [COMMAND] print general help, or help on COMMAND
mklabel,mktable LABEL-TYPE create a new disklabel (partition table)
mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END make a partition
name NUMBER NAME name partition NUMBER as NAME
print [devices|free|list,all|NUMBER] display the partition table, available devices, free space, all found partitions, or a particular partition
quit exit program
rescue START END rescue a lost partition near START and END
resizepart NUMBER END resize partition NUMBER
rm NUMBER delete partition NUMBER
select DEVICE choose the device to edit
disk_set FLAG STATE change the FLAG on selected device
disk_toggle [FLAG] toggle the state of FLAG on selected device
set NUMBER FLAG STATE change the FLAG on partition NUMBER
toggle [NUMBER [FLAG]] toggle the state of FLAG on partition NUMBER
unit UNIT set the default unit to UNIT
version display the version number and copyright information of GNU Parted

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar