DATE

DATE(1)                                       User Commands                                       DATE(1)

NAME
date – print or set the system date and time

SYNOPSIS
date [OPTION]… [+FORMAT]
date [-u|–utc|–universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

DESCRIPTION
Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-d, –date=STRING
display time described by STRING, not ‘now’

-f, –file=DATEFILE
like –date; once for each line of DATEFILE

-I[FMT], –iso-8601[=FMT]
output  date/time  in  ISO  8601  format.  FMT=’date’ for date only (the default), ‘hours’,
‘minutes’, ‘seconds’, or ‘ns’ for date and  time  to  the  indicated  precision.   Example:
2006-08-14T02:34:56-0600

-R, –rfc-2822
output date and time in RFC 2822 format.  Example: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600

–rfc-3339=FMT
output  date/time  in RFC 3339 format.  FMT=’date’, ‘seconds’, or ‘ns’ for date and time to
the indicated precision.  Example: 2006-08-14 02:34:56-06:00

-r, –reference=FILE
display the last modification time of FILE

-s, –set=STRING
set time described by STRING

-u, –utc, –universal
print or set Coordinated Universal Time (UTC)

–help display this help and exit

–version
output version information and exit

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar