Metasploit Framework på Kali Linux


Først skal postgresql op og køre.

$ sudo systemctl enable --now postgresql

Efter at postgres er installeret og køre skal du installere metasploit.


$ sudo apt update
$ sudo apt install metasploit-framework
$ sudo msfdb init

Så kan du start msfconsole

$ sudo msfconsole

 

 

Mere om brug af metasploit-framework.

RDP hacking