Mail fra crontab root bruger

I Din crontab fil skal du indsætte MAILTO=bruger@mailadresse.dk. Her vi rsync en backup som bruger root. Men sender en mail til bruger.

$ sudo crontab -e

MAILTO=bruger@mailadresse.dk
# backup
00 01 * * * /usr/bin/rsync -avh --progress --remove-source-files -e 'ssh -p 22' andenbruger@ip:/mnt/postgresql_backup_store/* /mnt/nasbox/public/backup/

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar