Hvordan installere man PHP (7, 7.2 or 7.3) på Ubuntu

Hvordan man installerer PHP på Ubuntu.

I denne tutorial viser vi dig, hvordan du installerer forskellige versioner af PHP, herunder PHP 7, PHP 7.2 og den nyeste PHP 7.3

Denne tutorial skal fungere til enhver Ubuntu-udgivelse og andre Ubuntu-baserede udgivelser. Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, endda Ubuntu 17.10.

Før vi begynder at installere PHP på Ubuntu

 • PHP har forskellige versioner og udgivelser, du kan bruge. Fra det ældste der bliver understøtet er øjeblikket PHP 5.6, og op til version PHP 7, PHP 7.1, PHP 7.2, og den nyeste – PHP 7.3. Jeg vil senere komme ind på at installere PHP 7.3PHP 7.2 (Er den default i Ubuntu 18.04) og default version i Ubuntu 16.04  – PHP 7. Jeg vil anbefale at installere version 7.2 da den er stabil og har mange nye fetures. Hvis du stadig bruger version 6.5 så skal du opgradere ASAP da der ikke er support og opdateringer mere efter 2018.
 • Du skal bruge root adgang til serveren.  Eller med sudo adgang. Jeg bruger root her så jeg ikke skal bruge sudo for hver kommando som skal skrives. Men hvis du kun har sudo adgang skal du bruge sudo her.
 • Du skal have SSH på din pc for at få adgang til serveren. Eller brug Putty hvis du bruger Windows.
 • Og først check om PHP er installerwet på serveren med ‘which php’ komando. Hvis der kommer et svar har du php installeret på serveren. Og du kan skrive php -v for at se hvilken version som er installeret.

Hvordan gøre jeg så ? 

Hvordan installere jeg PHP 7 på Ubuntu 16.04

I øjeblikket, fra januar 2018, er PHP’s standardfrigivelse i Ubuntu 16.04-oplagrene PHP 7.0. Vi viser dig, hvordan du installerer det ved hjælp af Ubuntu’s repository.

Opdatere Ubuntu

Før du gør andre ting, skal du lige opdatere serveren:

apt-get update && apt-get upgrade

Install PHP

For at installere PHP skriver du følgende kommando:

$ apt-get install php

Denne kommando vil install PHP version 7.0, Samt andre pakker som også bliver installeret. Det er disse pakker.

 • php-common
 • php7.0
 • php7.0-cli
 • php7.0-common
 • php7.0-fpm
 • php7.0-json
 • php7.0-opcache
 • php7.0-readline

For at se hvilken version som der er installeret. Skriv følgende kommando:

$ php -v

Du få et svar som vist her:

php -v

Det var det. PHP er klar til brug på serveren.

Installere PHP 7.0 moduler.

Du skal sikkert installere extra pakker til PHP for at få dine PHP programmer til at vrike. Du kan installere de mest brugte som vist her:

$ apt-get install php-pear php7.0-dev php7.0-zip php7.0-curl php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-mcrypt php7.0-xml libapache2-mod-php7.0

Afhængig af hvordan og hvad du vil bruge, har du muligvis brug for yderligere PHP-moduler og pakker. For at kontrollere alle de PHP-moduler, der er tilgængelige i Ubuntu, skal du skrive denne kommando:

$ apt-cache search –names-only ^php

You can tweak the command to only show ^php7.0- packages etc.

Hvis du vil bruge den nyeste PHP-version, skal du følge den næste vejledning i stedet.

Hvordan installere man PHP 7.2 på Ubuntu 16.04 server.

PHP 7.2 er den seneste stabile version af PHP og har mange nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser. Du bør bestemt bruge det, hvis du vil have en bedre, hurtigere webside / applikation.

Update Ubuntu

Som altid først opdatere Ubuntu:

$ apt-get update && apt-get upgrade

Hvor tilføjer jeg så den nyeste version af php. Ved at tilføje PHP-stien til apt.

Du kan bruge en tredje part depot til at installere den nyeste version af PHP. Her bruger vi ondrej pakken.

Kontroller først, at du har følgende pakke installeret, så du kan tilføje depotet:

$ apt-get install software-properties-common

Tilføj derefter PHP-arkivet fra ondrej:

$ add-apt-repository ppa:ondrej/php

Og til sidst køre du en update:

$ apt-get update

For at Installere PHP 7.2 skal du gøre følgende.

Når du har tilføjet depotet, kan du installere PHP 7.2 med følgende kommando:

$ apt-get install php7.2

Denne kommando installerer yderligere disse pakker:

 • libapache2-mod-php7.2
 • libargon2-0
 • libsodium23
 • libssl1.1
 • php7.2-cli
 • php7.2-common
 • php7.2-json
 • php7.2-opcache
 • php7.2-readline

Og for at checke du bruger den nyeste version, skriver du føgende kommando:

$ php -v

Installere PHP 7.2 moduler.

Du skal sikkert installere extra pakker til PHP for at få dine PHP programmer til at vrike. Du kan installere de mest brugte som vist her:

$ apt-get install php-pear php7.2-curl php7.2-dev php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-mysql php7.2-xml

Og det er alt. Du kan nu begynde at bruge PHP på din Ubuntu-server.

Hvis du vil tilpasse og konfigurere din PHP yderligere, skal du læse instruktioner nedenfor.

Hvordan installere man PHP 7.2 på Ubuntu 18.04 server.

PHP 7.2 er default i Ubuntu’s pakke systemet siden version 18.04. Så måden at gøre det på er næsten den samme som PHP 7 for Ubuntu 16.04.

Først som altid update Ubuntu

Igen for vi gøre andet, Update serveren altid en god ide:

$ apt-get update && apt-get upgrade

Installere PHP 7.2

For at Installere PHP 7.2 på Ubuntu 18.04, SKal du bare køre denne kommando:

$ apt-get install php

Det vil installere PHP 7.2, samt nogle pakker som skal bruges.

For at checke versionen skrives denne kommando:

$ php -v

Du skal gerne have et svar som denne her:

PHP 7.2.3-1ubuntu1 (cli) (built: Mar 14 2018 22:03:58) ( NTS )

Og det var det. PHP 7.2 er nu installeret på din Ubuntu 18.04 server.

Installere PHP 7.2 moduler.

Dette er de mest almindelige PHP 7.2-moduler, der ofte bruges af php-applikationer. Du har muligvis brug for mere eller mindre, så tjek med kravene til den software, du planlægger at bruge:

$ apt-get install php-pear php-fpm php-dev php-zip php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-mbstring php-xml libapache2-mod-php

Kør denne kommando for at se alle PHP-moduler, der er tilgængelige i Ubuntu versionen du bruger:

$ apt-cache search –names-only ^php

Sådan installeres PHP 7.3 på Ubuntu 18.04 eller 16.04

PHP 7.3 er stadig under udvikling, men en stabil udgivelse skal være tilgængelig i slutningen af 2018.

Opdater Ubuntu som vi plejer.

Opdater først din Ubuntu-server:

$ apt-get update && apt-get upgrade

Tilføj PHP-arkivet.

For at installere PHP 7.3 skal vi igen bruge et tredjepartslager. Vi vi bruge ondrej som vi har brugt tidligere.

Kontroller først, at du har følgende pakke installeret, så du kan tilføje depoter:

$ apt-get install software-properties-common

Derefter skal du tilforge PHP repository fra ondrej:

$ add-apt-repository ppa:ondrej/php

Og nu er det tid til at opdatere:

$ apt-get update

Installere PHP 7.3

Når du har tilføjet depotet, kan du installere PHP 7.3 med følgende kommando:

$ apt-get install php7.3

Denne kommando installerer yderligere disse pakker:

 • libapache2-mod-php7.3
 • libaprutil1-dbd-sqlite3
 • php7.3-cli
 • php7.3-common
 • php7.3-json
 • php7.3-opcache
 • php7.3-readline
 • …and others.

Og det var det. For at kontrollere, om PHP 7.3 er installeret på din server, skal du køre følgende kommando:

php -v

Installere PHP 7.3 moduler.

Du har muligvis brug for yderligere pakker og moduler afhængigt af dine applikationer. De mest almindeligt anvendte moduler kan installeres med følgende kommando:

$ apt-get install php-pear php7.3-curl php7.3-dev php7.3-gd php7.3-mbstring php7.3-zip php7.3-mysql php7.3-xml

Og det er alt. Du kan nu begynde at bruge PHP på din Ubuntu-server.

Hvis du vil justere og konfigurere din PHP yderligere, skal du læse vores instruktioner nedenfor.

Hvordan skifter jeg PHP versionen som bruges.

Hvis du har flere PHP-versioner installeret på din Ubuntu-server, kan du ændre, hvilken version der er standardversionen.

For at sætte PHP 7.0 som default, kør denne kommando:

$ update-alternatives –set php /usr/bin/php7.0

For at sætte PHP 7.2 som default, kør denne kommando:

$ update-alternatives –set php /usr/bin/php7.2

For at sætte PHP 7.3 som default, kør denne kommando:

$ update-alternatives –set php /usr/bin/php7.3

Hvis du følger vores LAMP-tutorials, og du bruger Apache, kan du konfigurere Apache til at bruge PHP 7.2 med følgende kommando:

$ a2enmod php7.2

Og genstart derefter Apache, så ændringerne træder i kraft:

$ systemctl restart apache2

How to upgrade to PHP 7.2 or 7.3 on Ubuntu

Hvis du allerede bruger en ældre version af PHP med nogle af dine applikationer, kan du opgradere ved:

 1. Backup everything.
 2. Installer den nyeste PHP og de krævede moduler.
 3. Skift den standardversion, du bruger.
 4. Fjern den gammle PHP version.
 5. (Krævet) Konfigurer din software til at bruge den nye PHP-version. Du bliver sandsynligvis nødt til at konfigurere Nginx / Apache og mange andre tjenester / applikationer. Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre, skal du kontakte fagfolk og lade dem gøre det for dig.

Gør PHP hurtigere med opcode-cache.

Du kan forbedre ydelsen på din PHP ved hjælp af en cache-metode. Vi bruger APCu, men der er andre alternativer tilgængelige.

Hvis du har “php-pear” -modulet installeret (vi inkluderede det i vores instruktioner ovenfor), kan du installere APCu med følgende kommando:

$ pecl install apcu

Der er også andre måder, du kan installere APCu på, inklusive brug af en pakke.

For at begynde at bruge APCu, skal du køre følgende kommando til PHP 7.2:

$ echo “extension=apcu.so” | tee -a /etc/php/7.2/mods-available/cache.ini

Eller denne kommando til PHP 7.3:

$ echo “extension=apcu.so” | tee -a /etc/php/7.3/mods-available/cache.ini

Og følgende kommando til PHP 7.0:

$ echo “extension=apcu.so” | tee -a /etc/php/7.0/mods-available/cache.ini

Hvis du følger vores LAMP-tutorials, og du bruger Apache, skal du oprette en symlink til den fil, du lige har oprettet.

For PHP 7.2:

$ ln -s /etc/php/7.2/mods-available/cache.ini /etc/php/7.2/apache2/conf.d/30-cache.ini

For PHP 7.3:

$ ln -s /etc/php/7.3/mods-available/cache.ini /etc/php/7.3/apache2/conf.d/30-cache.ini

For PHP 7.0:

$ ln -s /etc/php/7.0/mods-available/cache.ini /etc/php/7.0/apache2/conf.d/30-cache.ini

Og til sidst genindlæser Apache, så ændringerne træder i kraft:

$ systemctl restart apache2

For yderligere at konfigurere APCu, og hvordan det fungerer, kan du tilføje nogle yderligere linjer til cache.ini-filen, du tidligere har oprettet. Den bedste konfiguration afhænger af, hvilken slags server du bruger, hvilke applikationer du bruger osv. Enten google det og find en konfiguration, der fungerer for dig, eller kontakt fagfolk, og lad dem gøre det for dig.

Det er det til vores grundlæggende opsætning. Der er selvfølgelig meget flere muligheder og konfigurationer, du kan gøre, men vi overlader dem til en anden tutorial.

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar