Installere og køre docker images fra docker.com

For at installere images/docker containers fra hub.docker.com. kan du bruge search funktionen i docker. Her søger jeg efter webserver nginx containers. der er mange muligheder her.

Du kan læse om hvor du installere nginx her

Du kan se hele listen på docker hub.

For at eksempelvis installere nginx webserver fra docker hub skal du skrive.

$ sudo docker run -itd --name nginxwebserver nginx /bin/bash
$

Ingen output dejligt. Så køre containeren må vi håbe ?. Der er heldigvis mulig for at checke dette. med ps kommandoen.

$ sudo docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
bab1387d71d7 nginx "/bin/bash" 6 minutes ago Up 6 minutes 80/tcp nginxwebserver

Den er noget som køre. hvordan ser jeg så ip adressen så jeg kan tilgår webserveren nginx.

$ sudo docker attach bab1387d71d7

For at få ip adressen på vores nginx container kan vi installere ifconfig.

root@bab1387d71d7:/# apt update
root@bab1387d71d7:/# apt install net-tools
root@bab1387d71d7:/# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.17.0.2 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
ether 02:42:ac:11:00:02 txqueuelen 0 (Ethernet)
RX packets 5954 bytes 8975041 (8.5 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 3004 bytes 201306 (196.5 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Så vi kan nu åbne en browser og se på ip adressen 172.17.0.2

Yes det virker…

Hvor ligger filerne så på webservren. Lad os se på det.

root@bab1387d71d7:/# cat /etc/nginx/conf.d/default.conf | grep -e root
root /usr/share/nginx/html;
root /usr/share/nginx/html;
# root html;
# deny access to .htaccess files, if Apache’s document root

Vi kan se at root peger på /usr/share/nginx/html. Så for at se filerne der skal vi på webserveren bruge cd kommandoen til det.

root@bab1387d71d7:/# cd /usr/share/nginx/html
root@bab1387d71d7:/usr/share/nginx/html# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 494 Jan 21 13:36 50x.html
-rw-r--r-- 1 root root 612 Jan 21 13:36 index.html

Her kan du se listen af ubuntu images her.

$ sudo docker search ubuntu
NAME DESCRIPTION STARS OFFICIAL AUTOMATED
ubuntu Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys… 10416 [OK] 
dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc Docker image to provide HTML5 VNC interface … 385 [OK]
rastasheep/ubuntu-sshd Dockerized SSH service, built on top of offi… 240 [OK]
consol/ubuntu-xfce-vnc Ubuntu container with "headless" VNC session… 208 [OK]
ubuntu-upstart Upstart is an event-based replacement for th… 103 [OK] 
ansible/ubuntu14.04-ansible Ubuntu 14.04 LTS with ansible 98 [OK]
neurodebian NeuroDebian provides neuroscience research s… 63 [OK] 
1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5 ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5 50 [OK]
ubuntu-debootstrap debootstrap --variant=minbase --components=m… 42 [OK] 
nuagebec/ubuntu Simple always updated Ubuntu docker images w… 24 [OK]
i386/ubuntu Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys… 18 
1and1internet/ubuntu-16-apache-php-5.6 ubuntu-16-apache-php-5.6 14 [OK]
1and1internet/ubuntu-16-apache-php-7.0 ubuntu-16-apache-php-7.0 13 [OK]
1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mariadb-10 ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mariadb-10 11 [OK]
1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-5.6 ubuntu-16-nginx-php-5.6 8 [OK]
1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-5.6-wordpress-4 ubuntu-16-nginx-php-5.6-wordpress-4 7 [OK]
1and1internet/ubuntu-16-apache-php-7.1 ubuntu-16-apache-php-7.1 6 [OK]
darksheer/ubuntu Base Ubuntu Image -- Updated hourly 5 [OK]
1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-7.0 ubuntu-16-nginx-php-7.0 4 [OK]
pivotaldata/ubuntu A quick freshening-up of the base Ubuntu doc… 3 
pivotaldata/ubuntu16.04-build Ubuntu 16.04 image for GPDB compilation 2 
1and1internet/ubuntu-16-sshd ubuntu-16-sshd 1 [OK]
1and1internet/ubuntu-16-php-7.1 ubuntu-16-php-7.1 1 [OK]
smartentry/ubuntu ubuntu with smartentry 1 [OK]
pivotaldata/ubuntu-gpdb-dev Ubuntu images for GPDB development 1 

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

One thought on “Installere og køre docker images fra docker.com”

Skriv et svar