Find store filer ved hjælp af find-kommandoen

Find-kommandoen er et af de mest kraftfulde værktøjer i Linux-systemadministratorens arsenal. Det giver dig mulighed for at søge efter filer og biblioteker baseret på forskellige kriterier, herunder filstørrelsen.

For eksempel, hvis du vil søge efter filer med en størrelse større end 100 MB, kan du i den nuværende arbejdsmappe bruge følgende kommando:

$ sudo find . -xdev -type f -size +100M

Dette vil vise dig en liste over filer uden yderligere oplysninger.

/var/lib/libvirt/images/centos-7-desktop_default.img
/var/lib/libvirt/images/bionic64_default.img
/var/lib/libvirt/images/win10.qcow2
/var/lib/libvirt/images/debian-9_default.img
/var/lib/libvirt/images/ubuntu-18-04-desktop_default.img
/var/lib/libvirt/images/centos-7_default.img

Find-kommandoen kan også bruges i kombination med andre værktøjer som f.eks. ls eller sort udføre operationer på disse filer.

Her passerer vi output fra find-kommandoen til ls, som vil udskrive størrelsen af hver fundet fil og derefter rør, der output til sort kommandoen for at sortere den baseret på den femte kolonne, som er filstørrelsen.

$ find . -xdev -type f -size +100M -print | xargs ls -lh | sort -k5,5 -h -r

Output

-rw------- 1 root  root 40967M Jan 5 14:12 /var/lib/libvirt/images/win10.qcow2
-rw------- 1 root  root 3725M Jan 7 22:12 /var/lib/libvirt/images/debian-9_default.img
-rw------- 1 root  root 1524M Dec 30 07:46 /var/lib/libvirt/images/centos-7-desktop_default.img
-rw------- 1 root  root  999M Jan 5 14:43 /var/lib/libvirt/images/ubuntu-18-04-desktop_default.img
-rw------- 1 root  root  562M Dec 31 07:38 /var/lib/libvirt/images/centos-7_default.img
-rw------- 1 root  root  378M Jan 7 22:26 /var/lib/libvirt/images/bionic64_default.img

Hvis der er for meget indehold på skærmen, mange informationslinjer, kan du bruge kommandoen head til at udskrive kun de første 10 linjer:

$ find . -xdev -type f -size +100M -print | xargs ls -lh | sort -k5,5 -h -r | head

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

One thought on “Find store filer ved hjælp af find-kommandoen”

 1. Pingback: find

Skriv et svar