Export docker container og gem images.

For at lave backup af docker container.

Docker save og export kommander.

Det er vigtigt at gemme ændringen inde i docker container.

For at gøre dette er vi nødt til at kende forskellen på eksport og save.

1. Først skal vi se hvilken container som er installeret.

$ sudo docker images
 
 
Lad os starte ubuntu containeren og åben en shell i den.
 
$ sudo docker run -itd --name ubuntu ubuntu:1804 /bin/bash
$ sudo docker exec -it ubuntu  bash
 

2. Lad os oprette nogle biblioteker så vi kan se om de bliver gemt.

 
docker-shell $ mkdir aaa
docker-shell $ ls -al
docker-shell $ exit

 

3. Lad os nu gemme containeren med docker kommanden save og export.

$ sudo docker save ubuntu > ubuntu_save.tar
$ sudo docker export ubuntu > ubuntu_export.tar
 

 

4. Lad os fjerne images og containere før vi ser på forskellen.

 
$ sudo docker stop ubuntu
$ sudo docker rm ubuntu
$ sudo docker rmi ubuntu:18.04

Vi kan nu prøve at indlæse disse images igen.

Først loader vi den ind igen.

$ sudo docker load < ubuntu_save.tar

Hvis vi nu kikker ind på containeren igen, kan vi se at biblioteket aaa ikke findes.

5. Vi skal nu prøve at importere containeren.

$ cat ubuntu_export.tar | sudo docker import - ubuntu:18.04
$ sudo docker run -itd --name ubuntu ubuntu:18.04 /bin/bash
$ sudo docker exec -it ubuntu bash

Vi kan nu se at aaa biblioteket er tilbage.