env

env

Brug

kør et program i et ændret miljø

Parametre

-i Start med et tomt miljø.

-o afslutt hver outputlinje med NUL, ikke newline

-u fjern variabel fra miljøet

–help help

Eksempler

$ env
CLUTTER_IM_MODULE=xim
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
LC_MEASUREMENT=en_DK.UTF-8
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s
LC_PAPER=en_DK.UTF-8
LC_MONETARY=en_DK.UTF-8
XDG_MENU_PREFIX=gnome-
LANG=en_US.UTF-8
DISPLAY=:1
GNOME_SHELL_SESSION_MODE=ubuntu
COLORTERM=truecolor
USERNAME=minbruger
XDG_VTNR=2
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
MANDATORY_PATH=/usr/share/gconf/ubuntu.mandatory.path
LC_NAME=en_DK.UTF-8
XDG_SESSION_ID=3
USER=minbruger
DESKTOP_SESSION=ubuntu
QT4_IM_MODULE=xim
TEXTDOMAINDIR=/usr/share/locale/
GNOME_TERMINAL_SCREEN=/org/gnome/Terminal/screen/4f8c178a_1434_4813_b0ec_ee0eed68be08
DEFAULTS_PATH=/usr/share/gconf/ubuntu.default.path
PWD=/home/minbruger
HOME=/home/minbruger
TEXTDOMAIN=im-config
SSH_AGENT_PID=3353
QT_ACCESSIBILITY=1
LIBVIRT_DEFAULT_URI=qemu:///system
XDG_SESSION_TYPE=x11
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/ubuntu:/usr/local/share/:/usr/share/:/var/lib/snapd/desktop
XDG_SESSION_DESKTOP=ubuntu
LC_ADDRESS=en_DK.UTF-8
GJS_DEBUG_OUTPUT=stderr
LC_NUMERIC=en_DK.UTF-8
GTK_MODULES=gail:atk-bridge
PAPERSIZE=a4
WINDOWPATH=2
TERM=xterm-256color
VTE_VERSION=5202
SHELL=/bin/bash
QT_IM_MODULE=ibus
XMODIFIERS=@im=ibus
IM_CONFIG_PHASE=2
XDG_CURRENT_DESKTOP=ubuntu:GNOME
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
GNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.123
SHLVL=1
XDG_SEAT=seat0
LANGUAGE=en_US
LC_TELEPHONE=en_DK.UTF-8
GDMSESSION=ubuntu
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
LOGNAME=minbruger
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/Xauthority
XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-ubuntu:/etc/xdg
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
LC_IDENTIFICATION=en_DK.UTF-8
GJS_DEBUG_TOPICS=JS ERROR;JS LOG
SESSION_MANAGER=local/work01:@/tmp/.ICE-unix/3257,unix/work01:/tmp/.ICE-unix/3257
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
GTK_IM_MODULE=ibus
LC_TIME=en_DK.UTF-8
_=/usr/bin/env

Det er output på min box som er en Ubuntu 18.04 LTS.

Der er mange ting man kan se b.l.a login navn, hjemmemappe, pc navn med flere. Her kan man jo bruge grep til at hent de informationer som skal bruges.

 

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar