column kommandoen. Rigtig smart hvis dit fil output har flere kolonner.

For at se indholdet i en fil som har flere kolonner kan du bruge column kommandoen som vist her.

-t for kolonne og -s som adskiller her ‘:’ kolon tegnet.

$ cat /etc/passwd | column -t -s :
root         x 0   0   root                    /root            /bin/bash
daemon        x 1   1   daemon                   /usr/sbin          /usr/sbin/nologin
bin         x 2   2   bin                     /bin            /usr/sbin/nologin
sys         x 3   3   sys                     /dev            /usr/sbin/nologin
sync         x 4   65534 sync                    /bin            /bin/sync
games        x 5   60   games                    /usr/games         /usr/sbin/nologin
man         x 6   12   man                     /var/cache/man       /usr/sbin/nologin
lp          x 7   7   lp                     /var/spool/lpd       /usr/sbin/nologin
mail         x 8   8   mail                    /var/mail          /usr/sbin/nologin
news         x 9   9   news                    /var/spool/news       /usr/sbin/nologin
uucp         x 10   10   uucp                    /var/spool/uucp       /usr/sbin/nologin
proxy        x 13   13   proxy                    /bin            /usr/sbin/nologin
www-data       x 33   33   www-data                  /var/www          /usr/sbin/nologin
backup        x 34   34   backup                   /var/backups        /usr/sbin/nologin
list         x 38   38   Mailing List Manager            /var/list          /usr/sbin/nologin
irc         x 39   39   ircd                    /var/run/ircd        /usr/sbin/nologin
gnats        x 41   41   Gnats Bug-Reporting System (admin)     /var/lib/gnats       /usr/sbin/nologin
nobody        x 65534 65534 nobody                   /nonexistent        /usr/sbin/nologin
systemd-network   x 100  102  systemd Network Management,,,        /run/systemd/netif     /usr/sbin/nologin
systemd-resolve   x 101  103  systemd Resolver,,,             /run/systemd/resolve    /usr/sbin/nologin
syslog        x 102  106  /home/syslog                /usr/sbin/nologin
messagebus      x 103  107  /nonexistent                /usr/sbin/nologin
_apt         x 104  65534 /nonexistent                /usr/sbin/nologin
uuidd        x 105  111  /run/uuidd                 /usr/sbin/nologin
avahi-autoipd    x 106  112  Avahi autoip daemon,,,           /var/lib/avahi-autoipd   /usr/sbin/nologin
usbmux        x 107  46   usbmux daemon,,,              /var/lib/usbmux       /usr/sbin/nologin
dnsmasq       x 108  65534 dnsmasq,,,                 /var/lib/misc        /usr/sbin/nologin
rtkit        x 109  114  RealtimeKit,,,               /proc            /usr/sbin/nologin
cups-pk-helper    x 110  116  user for cups-pk-helper service,,,     /home/cups-pk-helper    /usr/sbin/nologin
speech-dispatcher  x 111  29   Speech Dispatcher,,,            /var/run/speech-dispatcher /bin/false
whoopsie       x 112  117  /nonexistent                /bin/false
kernoops       x 113  65534 Kernel Oops Tracking Daemon,,,       /              /usr/sbin/nologin
saned        x 114  119  /var/lib/saned               /usr/sbin/nologin
pulse        x 115  120  PulseAudio daemon,,,            /var/run/pulse       /usr/sbin/nologin
avahi        x 116  122  Avahi mDNS daemon,,,            /var/run/avahi-daemon    /usr/sbin/nologin
colord        x 117  123  colord colour management daemon,,,     /var/lib/colord       /usr/sbin/nologin
hplip        x 118  7   HPLIP system user,,,            /var/run/hplip       /bin/false
geoclue       x 119  124  /var/lib/geoclue              /usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup x 120  65534 /run/gnome-initial-setup/          /bin/false
gdm         x 121  125  Gnome Display Manager            /var/lib/gdm3        /bin/false
statd        x 122  65534 /var/lib/nfs                /usr/sbin/nologin
libvirt-qemu     x 64055 129  Libvirt Qemu,,,               /var/lib/libvirt      /usr/sbin/nologin
libvirt-dnsmasq   x 125  132  Libvirt Dnsmasq,,,             /var/lib/libvirt/dnsmasq  /usr/sbin/nologin
nvidia-persistenced x 126  134  NVIDIA Persistence Daemon,,,        /nonexistent        /sbin/nologin
_flatpak       x 127  136  Flatpak system-wide installation helper,,, /nonexistent        /usr/sbin/nologin

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar