Sådan klones et Git Arkiv.

Slider

Git er langtfra det mest populære versionskontrolsystem, der er tilgængeligt for udviklere.
I denne tutorial vil vi fokusere på kloning af et eksisterende Git-arkiv.

For at klone et git-arkiv skal du naturligvis have Git installeret på din computer. For at kontrollere, om Git er korrekt installeret i Windows eller på Linux, skal du udføre følgende kommando

$ git --version 
git version 2.17.1

Min siger version 2.17.

Lad os for eksempel sige, at du vil klone en offentligt pakke fra Github, du vil udføre følgende kommando.

$ git clone https://github.com/username/project.git

Cloning into 'project'...
remote: Enumerating objects: 813, done.
remote: Total 813 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 813
Receiving objects: 100% (813/813), 3.66 MiB | 5.52 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (391/391), done.

Som du kan se så kloner git pakken ind i et biblotek som hedder project det samme som git pakken. For at få git til at clone ind i en bestemt biblotek på disken skal du angive navnet efter url adressen som vist.Her bliver project kloned ind i biblioteket mitproject på disken i det bibliotek. Det er praktisk hvis man vil bruge et andet navn.

$ git clone https://github.com/username/project.git mitproject

Nemt og enkelt.

Du kan checke hvilken branch du er på med 

  $ git branch

For at klone et bestemt branche skal du bruge clone -b parameteren som vi her.

$ git clone -b dev https://github.com/username/project.git
$ git branch
* dev
master

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar