apt log filer

I Debian systemer kan du se log filer fra apt.

Hvor kan du finde oplysninger om Linux-opdateringer udført med apt kommandoer? Tjek mappen /var/log/apt

-rw-r--r-- 1 root root 8165 Jan 17 13:26 history.log
-rw-r--r-- 1 root root 2088 Dec 26 15:48 history.log.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2105 Nov 30 06:48 history.log.2.gz
-rw-r--r-- 1 root root 21150 Oct 31 06:45 history.log.3.gz
-rw-r--r-- 1 root root 3700 Oct 3 18:13 history.log.4.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2544 Aug 31 06:05 history.log.5.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2788 Jul 27 15:42 history.log.6.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2910 Jun 28 2018 history.log.7.gz
-rw-r--r-- 1 root root 29216 May 31 2018 history.log.8.gz

Hvad er der i en history.log-fil?

En stor del af oplysningerne i /var/log/apt’s history.log-filer beskriver pakkerne, der blev opdateret, da en systemopgradering blev udført. Denne post fra 10. januar viser den kommando, der blev kørt (apt opgradering), den bruger, der kørte opgraderingskommandoen og listen over opgraderede kildepakker

Start-Date: 2019-01-10 07:19:33
Commandline: apt upgrade
Requested-By: jdoe (1234)
Upgrade: libreoffice-style-breeze:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18
.10.2), libreoffice-math:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), l
ibpangoft2-1.0-0:amd64 (1.42.4-3, 1.42.4-3ubuntu1), gedit:amd64 (3.30.2-0ubuntu0
.18.10.1, 3.30.2-0ubuntu0.18.10.2), gir1.2-mutter-3:amd64 (3.30.2-1~ubuntu18.10.
1, 3.30.2-1~ubuntu18.10.2), python3-software-properties:amd64 (0.96.27, 0.96.27.
1), libreoffice-gtk3:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libre
office-core:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libasound2-dat
a:amd64 (1.1.6-1ubuntu1, 1.1.6-1ubuntu1.2), gir1.2-pango-1.0:amd64 (1.42.4-3, 1.
42.4-3ubuntu1), libmutter-3-0:amd64 (3.30.2-1~ubuntu18.10.1, 3.30.2-1~ubuntu18.1
0.2), software-properties-gtk:amd64 (0.96.27, 0.96.27.1), python3-uno:amd64 (1:6
.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), mutter-common:amd64 (3.30.2-1~ubuntu
18.10.1, 3.30.2-1~ubuntu18.10.2), libreoffice-style-galaxy:amd64 (1:6.1.2-0ubunt
u1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libreoffice-base-core:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1
, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libpangoxft-1.0-0:amd64 (1.42.4-3, 1.42.4-3ubuntu1)
, libreoffice-ogltrans:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), lib
reoffice-impress:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libreoffi
ce-style-elementary:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), nautil
us:amd64 (1:3.26.4-0ubuntu7, 1:3.26.4-0ubuntu7.1), libnautilus-extension1a:amd64
 (1:3.26.4-0ubuntu7, 1:3.26.4-0ubuntu7.1), libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.42.4-3,
1.42.4-3ubuntu1), psmisc:amd64 (23.1-1build1, 23.1-1ubuntu1.1), libreoffice-styl
e-colibre:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), ure:amd64 (6.1.2
-0ubuntu1.1, 6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), gnome-shell-common:amd64 (3.30.1-2ubuntu1.
18.10.1, 3.30.1-2ubuntu1.18.10.2), libreoffice-writer:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1,
 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libreoffice-common:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.
3-0ubuntu0.18.10.2), gedit-common:amd64 (3.30.2-0ubuntu0.18.10.1, 3.30.2-0ubuntu
0.18.10.2), libasound2:amd64 (1.1.6-1ubuntu1, 1.1.6-1ubuntu1.2), fonts-opensymbo
l:amd64 (2:102.10+LibO6.1.2-0ubuntu1.1, 2:102.10+LibO6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), li
breoffice-pdfimport:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), uno-li
bs3:amd64 (6.1.2-0ubuntu1.1, 6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), nautilus-data:amd64 (1:3.2
6.4-0ubuntu7, 1:3.26.4-0ubuntu7.1), gnome-shell:amd64 (3.30.1-2ubuntu1.18.10.1,
3.30.1-2ubuntu1.18.10.2), libreoffice-style-tango:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6
.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libreoffice-help-en-us:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1, 1:6.1.3-
0ubuntu0.18.10.2), libreoffice-gnome:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0
.18.10.2), libreoffice-calc:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2)
, libpango-1.0-0:amd64 (1.42.4-3, 1.42.4-3ubuntu1), libreoffice-draw:amd64 (1:6.
1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), libreoffice-avmedia-backend-gstreamer
:amd64 (1:6.1.2-0ubuntu1.1, 1:6.1.3-0ubuntu0.18.10.2), mutter:amd64 (3.30.2-1~ub
untu18.10.1, 3.30.2-1~ubuntu18.10.2), software-properties-common:amd64 (0.96.27,
 0.96.27.1)
End-Date: 2019-01-10 07:20:04

 

Vi kan også fortælle fra starten og afslutningen, at denne opgradering tog mindre end et minut at løbe fra kl. 07:19:33 og slutter kl. 07:20:04.

Du kan også se en række opgraderinger, der er angivet i filen – som denne:

Start-Date: 2019-01-11 06:58:34
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade
Upgrade: libexiv2-14:amd64 (0.25-4, 0.25-4ubuntu0.1)
End-Date: 2019-01-11 06:58:35

Uovervågede opgraderinger sker kun, hvis de er konfigureret til at køre på systemet. Kontroller filen /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades på dit system for at afgøre, om dette er tilfældet. Et afsnit af konfigurationskommandoer som det, der vises nedenfor, viser, at automatiske sikkerhedsopdateringer er blevet aktiveret:

Hvis automatiskee opgraderinger ikke er oprettet på dit system, kan du indstille dem med denne kommando:

$ sudo apt install unattended-upgrades

// gør mange af linjerne i denne konfigurationsfil til kommentarer. Som det vil kun sikkerhedsopdateringer blive installeret automatisk. ESM i konfigurationslinierne vist ovenfor henviser til “udvidet sikkerhedsvedligeholdelse”.

Det var alt folkens!

Gendannelse af oplysninger om, hvornår systemopgraderinger blev udført, og når pakker blev tilføjet til et system, kan være lidt tidskrævende. Derudover er disse oplysninger – både i din kommandohistorie og i systemlogfilerne – noget kortvarige. Din kommandolinje kan være tilgængelig i et par dage (afhængigt af hvor mange kommandoer du bruger dagligt), og dine logfilfiler vil sandsynligvis kun vare et par måneder. Derfor er det godt at også tjekke /var/log/apt biblioteket.

 

 

 

Author:

Jeg er en professionel system administrator og grundlægger af linuxboxen.dk Jeg er en ivrig Linux-elsker og open source-entusiast. Jeg bruger Ubuntu og tror på at dele viden. Bortset fra Linux, elsker musik og dyr. Jeg er en stor fan af Dire straits.

Skriv et svar